Møde med Coors koncerndirektør

Flere medarbejdere havde i denne uge møde med vores koncerndirektør. Men hvad taler man egentlig om på sådan et møde?

Coors koncerndirektør AnnaCarin Grandin har netop været på besøg i Danmark. Her fik et par medarbejdere mulighed for at mødes med hende. Det var meget forskelligt, hvad de brugte tiden til sammen med hende. Emnerne spændte bredt fra personlige til forretningsmæssige erfaringer og vidensdeling.  

Lyttende og nærværende

Jan Wilhelmsen, segmentchef fra Cleaning, siger om mødet: ”Det var et fint møde, og AnnaCarin er meget nem og ligetil at tale med. Vi kom blandt andet ind på Coors vækststrategi og fokus på marginer, og det svære i at drive vækst samtidig med at fastholde et stærkt omkostningsfokus. Vi kom også ind på et vigtigt emne omkring  tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, ligesom jeg fortalte om nogle konkrete kundecases. Til slut blev der også plads til lidt social snak omkring fælles rejsedestination”. 

Nadia Hybel, supporter i Food by Coor, oplevede mødet således: ”Jeg er en helt nystartet praktikant her hos Coor og har aldrig mødt en koncernchef før, så for mig var det en stor oplevelse at være til møde med hende, meget inspirerende. Selv om jeg ”bare” er  praktikant, fik hun mig til at føle mig som en vigtig del af Coor. Hun formåede at møde mig som menneske. Jeg  er hørehæmmet, så vi talte en del om, hvordan det er at være hørehæmmet eller have et handicap. Herunder også det at forsøge at få foden ind på arbejdsmarkedet og omverdenens opfattelse af det, samt det vigtige i at føle sig set og hørt. Jeg fik også øvet min egen omstillingsparathed. Jeg havde egentligt forberedt mig på dansk, men pludselig var hele samtalen på engelsk, men det gik heldigvis godt.”

Frank Madsen, divisionschef for Outdoor & Waste, siger om mødet: ”Vi havde en god konkret snak om de områder, jeg er ansvarlig for. Vi talte om den spændende udvikling, vi har haft inden for området Outdoor, som hun lyttede meget interesseret til, da vi har gjort det på en lidt anden måde end de øvrige lande i Coor.

Vi talte ligeledes om området ”Waste” og de store nye lovmæssige krav, som alle offentlige og private virksomheder står over for, når vi går ind i 2023. Vi talte om konkrete udfordringer og hvordan vi i Danmark kan hjælpe vores kunder med at få nedbragt deres ressourcetræk og få genbrugsprocenten op. Herunder vores kompetencer inden for dette felt, som spænder lige fra analyse og rådgivning til praktisk implementering”. 

AnnaCarin holder denne slags medarbejdersamtaler ca. 2 gange om året i Danmark. Denne gang arbejdede hun ligeledes på Herlev kontoret på 3. sal, hvor hun også fik hilst på et par medarbejdere ud over hendes øvrige program.

Foto: Fra højre koncerndirektør AnnaCarin Grandin, supporter Nadia Hybel og virksomhedskoordinator Lone Skaarup fra Settlementet.