Kantinen hos Portland Towers får Svanemærket

FOOD by Coor kan igen sætte Svanemærket på kantinen i Portland Towers i Nordhavn, som Coor overtog i april 2020. Dermed er endnu en Coor-kantine blevet certificeret med det stærke kvalitetsstempel.

Den hurtige certificering er et tydeligt tegn på et stærkt fokus på bæredygtighed i alle dele af kantineforretningen hos FOOD by Coor. Hos FOOD by Coor ser vi arbejdet med Svanemærket som et kvalitetsstempel i forhold til at passe på  naturen og vores fælles arbejde med verdensmålene.

Ved at få certificeret endnu en af vores kantiner med Svanemærket, er de skrappe kriterier blevet en del af vores hverdag og den måde, som vi driver kantiner på.

  • Bæredygtighed er alfa og omega for os. Selvom det har været en stor indsats at få Svanemærket, er det den rigtige vej at gå for os på vegne af kunder, gæster og ikke mindst miljø og klima. Svanemærket understøtter også vores arbejde med verdensmålene, især mål nr. 12, som handler om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer, fortæller Søren Kanne, divisionsdirektør, FOOD by Coor.

Fokus på alle dele af kantineproduktionen

Og der er god grund til at være stolt. Portland Towers er den sjette kantine i Danmark, der har opnået at blive svanemærket – og to af de seks kantiner drives af Food by Coor.

  • Svanemærket er det mest anerkendende certifikat at opnå indenfor bæredygtighed, idet der ses på hele ”livscyklussen” for at mindske den samlede miljøbelastning. Der skal ses ind i alt lige fra afgrødernes oprindelse til valg af rengørings- og vaskemidler, forbruget af el og vand samt afskaffelse af det organiske affald . Økologi eller madspildsreducerende tiltag er altså ikke nok. Man skal også se på selve kantinedriften, og hvordan den påvirker miljøet. Hvilket er helt i tråd med Coor´s syn på bæredygtighed, fortsætter Søren Kanne.

 

Også hos Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket i Danmark, glæder man sig over certificeringen:

  • Det er glædeligt, at FOOD by Coor nu har fået svanemærket deres kantine i Portland Towers. Det er kun en måned siden, at de fik certificeret deres første kantine med Svanemærket – og nu følger endnu en certificering. Det vidner om, at FOOD by Coor arbejder målrettet med bæredygtighed, og det giver FOOD by Coor en solid erfaring til at kunne byde ind med svanemærket kantinedrift, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.